Obra


Aquí está toda a miña produción literaria tanto en galego como en español Novela, relato, poesía, xornalística.

Se queres tela asinada contacta.

Aquí está toda mi obra tanto en gallego como en español. Novela, relato, poesía, colaboraciones periodíasticas.

Si quieres tenerla dedicada contacta.

Comprar on line