Inicio


Os milagres de Santiago

Falando da importancia da prosa medieval e dos Milagres de Santiago na promoción do Camiño de Santiago. Presentando no Ateneo de Pontevedra a adaptación ao galego actual da obra medieval, Os Milagres de Santiago. Analizando o papel de Xelmírez en todo o proceso de consolidación de Compostela.

Mantente informado


Batel de Manuel Antón Mosteiro García ten unha licenza Creative Commons Atribución-Non comercial-Non derivadas 4.0 Internacional.
Con base nunha obra dispoñíbel en Logotipo Batel : Manuel Antón Mosteiro García : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive
Os permisos alén do foco desta licenza pódense atopar Logotipo Batel : Manuel Antón Mosteiro García : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive